Học Làm Xôi – Hoa Đậu

Sự sáng tạo tuyệt vời của những người làm bếp đã tạo ra một hình thức mới cho xôi, đó chính là xôi hoa đậu. Tuy chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây, nhưng xôi hoa đậu đã khiến những người yêu thích hoặc đang kinh doanh món xôi mong muốn chinh phục cho bằng được.

1,800,000