Quản Lý Hair Salon Chuyên Nghiệp

Với chương trình quản lý hair salon, bạn sẽ được đào tạo toàn diện kỹ năng về tạo kiểu và chăm sóc tóc nam – nữ, đồng thời trang bị kiến thức về vận hành và quản lý hair salon theo định hướng mô hình chuyên nghiệp.

6,000,000 34,000,000 

Chọn lại