Khởi Sự Kinh Doanh Khách Sạn

Khóa học sẽ là “kim chỉ nam” để bạn tìm đúng hướng – đi đúng đường khi kinh doanh khách sạn bằng kiến thức thực tế về quy định pháp lý, chiến lược giá bán, kế hoạch dòng tiền, phương pháp tránh thất thoát doanh thu…

18,000,000 20,000,000 

Chọn lại