GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC CỦA HỌC VIÊN

I. Nhóm Câu Hỏi Về Chứng Chỉ

Chứng chỉ của chương trình đào tạo Nghiệp vụ bếp trưởng

Sau khi kết thúc 3 cấp độ của khóa học Nghiệp vụ bếp trưởng, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.

Nếu hoàn thành cấp độ Nghiệp vụ Bếp chính phần 1 sẽ được cấp giấy xác nhận đang theo học tại HNAAu

Hoàn thành cấp độ Nghiệp vụ Bếp chính phần 2 sẽ được cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Bếp chính của HNAAu.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo cắt tỉa

Sau khi kết thúc khóa học 20 buổi của chương trình cắt tỉa học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo bếp trưởng bếp Việt

Sau khi kết thúc khóa học 3 cấp độ của nghiệp vụ Bếp trưởng bếp Việt, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp “Nghiệp Vụ Bếp trưởng – Chuyên ngành Bếp Việt” cấp với điều kiện đã hoàn thành các bài thi – hoạt động ngoại khóa và tiểu luận tốt nghiệp

Sau khi kết thúc khóa học 2 cấp độ (Nghiệp vụ Bếp Chính bếp Việt 1 & 2) thì học viên sẽ được cấp chứng “Nghiệp vụ Bếp chính – Chuyên ngành Bếp Việt” do HNAAu cấp.

Trường hợp học viên chỉ hoàn thành Nghiệp vụ Bếp chính 1, chỉ được HNAAu cấp “Giấy xác nhận đang theo học”.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo bếp trưởng bếp Âu

Sau khi kết thúc khóa học 3 cấp độ của nghiệp vụ bếp trường, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục dạy nghề ” Nghiệp Vụ Bếp trưởng- chuyên ngành Bếp Âu” cấp với điều kiện đã hoàn thành các bài thi – hoạt động ngoại khóa và tiểu luận tốt nghiệp.

Sau khi kết thúc khóa học 2 cấp độ (cơ bản và nâng cao) thì học viên sẽ được cấp chứng ” Kỹ thuật chế biến món ăn Âu – Nghiệp vụ bếp chính” do Tổng cục dạy nghề với điều kiện đã hoàn thành các bài thi – hoạt động ngoại khóa và tiểu luận tốt nghiệp.

Trường hợp học viên chỉ hoàn thành 1 cấp độ cơ bản chỉ được cấp ” Giấy xác nhận đang theo học”.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo bếp Nhật

Sau khi kết thúc các cấp độ của khóa học Nghiệp vụ Bếp trưởng Bếp Nhật, học viên sẽ được cấp chứng chỉ “Nghiệp Vụ Bếp trưởng- chuyên ngành Bếp Nhật” do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.

Trường hợp học viên chỉ hoàn thành 1 cấp độ Nghiệp vụ Bếp chính Bếp Nhật sẽ được cấp chứng chỉ “Nghiệp Vụ Bếp chính – chuyên ngành Bếp Nhật”do HNAAu cấp.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo Nghiệp vụ bếp Á

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo bếp Á , học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục dạy nghề cấp

Chứng chỉ của chương trình đào tạo bếp trường bếp bánh

– Sau khi kết thúc trọn chương trình đào tạo bếp trưởng bếp bánh, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp

– Trường hợp học viên chỉ hoàn thành 1 cấp độ, chưa hoàn thành toàn bộ chương trình học của trường sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo bánh kem

– Sau khi kết thúc chương trình đào tạo bánh kem, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp

– Trường hợp học viên chỉ hoàn thành 1 tín chỉ, chưa hoàn thành toàn bộ chương trình học của trường sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo bánh Nhật

Sau khi hoàn thành chương trình học bánh Nhật, học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chứng chỉ của chương trình Kem Ý

Học viên đăng ký trọn khóa sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận chứng chỉ Kỹ Thuật Làm Kem Ý do Hướng Nghiệp Á Âu cấp.

Chứng chỉ Kỹ Thuật Làm Kem Ý song ngữ có giá trị trên toàn quốc.

Chứng chỉ của chương trình pha chế đặc biệt

Sau khi hoàn thành chương trình học pha chế đặc biệt, học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chứng chỉ của chương trình barista

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo Nghiệp vụ pha chế Barista với 2 cấp độ, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp

Trường hợp học viên chỉ hoàn thành 1 tín chỉ, chưa hoàn thành toàn bộ chương trình học của trường sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp…

Chứng chỉ của chương trình Bartender

Sau khi hoàn thành chương trình học Bartender, học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chương trình quản lý Bar

Sau khi hoàn thành chương trình học quản lý bar , học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chương trình đào tạo Flair Bartending

Sau khi hoàn thành chương trình học flair bartending học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chương trình đào tạo Nghệ thuật tạo hình café Latte art

Sau khi hoàn thành chương trình học Nghệ thuật tạo hình café Latte art học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chương trình đào tạo khởi sự kinh doanh nhà hàng – café

Sau khi hoàn thành chương trình học khởi sự kinh doanh nhà hàng – café học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chứng chỉ của chương trình đào tạo anh văn chuyên ngành bếp nóng – bếp bánh

– Sau khi kết thúc khóa học anh văn chuyên ngành bếp nóng – bếp bánh học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục dạy nghề cấp

– Trường hợp học viên chỉ hoàn thành 1 cấp độ, chưa hoàn thành toàn bộ chương trình học của trường sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp

Chứng chỉ của chương trình đào tạo anh văn chuyên ngành nhà hàng – khách sạn

Sau khi kết thúc khóa học anh văn chuyên ngành Nhà hàng học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp.

Chương trình đào tạo nghiệp vụ Buồng Phòng

Sau khi kết thúc khóa học Nghiệp vụ Buồng Phòng thì học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp – Học viên sẽ được cấp chứng chỉ của Tổng Cục Dạy Nghề với điều kiện: hoàn thành khóa học Nghiệp Vụ Buồng Phòng và Anh Văn chuyên ngành

Chương trình đào tạo nghiệp vụ Tiền Sảnh

Sau khi kết thúc khóa học Nghiệp vụ Tiền Sảnh thì học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp – Học viên sẽ được cấp chứng chỉ của Tổng Cục Dạy Nghề với điều kiện: hoàn thành khóa học Nghiệp Vụ Tiền Sảnh và Anh Văn chuyên ngành”

Chứng chỉ của chương trình đào tạo Quản trị nhà hàng

Sau khi kết thúc khóa học Quản Trị Nhà Hàng thì học viên sẽ được cấp chứng chỉ do Hướng Nghiệp Á Âu cấp – Học viên sẽ được cấp chứng chỉ của Tổng Cục Dạy Nghề với điều kiện: hoàn thành khóa học Quản trị nhà hàng và Anh Văn chuyên ngành.

Chứng chỉ của chương trình đào tạo vi tính văn phòng

Sau khi kết thúc khóa học vi tính văn phòng, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học do Tổng cục dạy nghề cấp

II. Nhóm câu hỏi về điều kiện nhập học

Cách đăng ký học tại trường

Trường Hướng Nghiệp Á Âu không thi tuyển cũng như không giới hạn về bằng cấp đầu vào, chỉ cần nộp hồ sơ là sẽ đăng ký được khóa học

Hồ sơ nhập học gồm những gì?

Hồ sơ nhập học gồm bao gồm + 1 CMND photo (CMND photo không cần công chứng) hoặc Căn cước công dân

Hồ sơ nhập học có cần mua trước hay không?

Hồ sơ nhập học đã được nhà trường chuẩn bị sẵn, học viên chỉ cần đến trường đăng ký để hoàn thành thủ tục nhập học

III. Nhóm câu hỏi về giới thiệu việc làm – thực tập

Hướng Nghiệp Á Âu có đảm việc việc làm đầu ra cho học viên hay không?

Sau khi bạn hoàn thành chương trình học, nhà trường sẽ hỗ trợ giới thiệu việc làm cho bạn, tức là tạo điều kiện tối đa cho học viên được tiếp cận và ứng tuyển cho các đơn vị tuyển dụng hàng đầu trong lĩnh vực bếp phù hợp. Nhưng sau đó, các bạn học viên cần phải dùng chính năng lực, kiến thức và kỹ năng của bản thân để chứng minh với các đơn vị tuyển dụng mới có thể được nhận.

Nơi làm việc là ở đâu?

Học viên được đào tạo các kiến thức theo tiêu chuẩn, nên môi trường làm việc mà Hướng Nghiệp Á Âu giới thiệu cho học viên là những nhà hàng – khách sạn có liên kết với nhà trường

Sau khi học xong có giới thiệu chỗ thực tập hay không

Sau khi học xong, nếu học viên có nhu cầu, HNAAu sẽ kết nối học viên với nhà tuyển dụng để học viên tham gia ứng tuyển thực tập

Thực tập có bắt buộc hay không?

Chương trình thực tập là bắt buộc nhằm mục đích hỗ trợ cho học viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế

Lương lúc mới ra trường là bao nhiêu?

Tùy theo vị trí tuyển dụng cũng như theo sự thỏa thuận lương với nhà tuyển dụng sẽ có các mức lương khác nhau. Tuy nhiên, mức lương thấp nhất cho các nhân sự làm việc trong lĩnh vực nhà hàng – khách sạn từ 3.500.000 – 5.000.000VNĐ.

Thực tập có lương hay không?

Việc thực tập có lương hay không có lương phụ thuộc vào sự thỏa thuận ban đầu của học viên và đơn vị tuyển dụng. Thông thường đi thực tập sẽ không có lương, tuy nhiên tùy theo đơn vị sẽ có những chính sách hỗ trợ cho học viên.

IV. Nhóm những câu hỏi khác về học phí

Học phí có thể chia nhỏ ra từng tháng để đóng hay không?

Học phí cần được đóng trọn gói 1 lần theo từng cấp độ/ tín chỉ/ khóa học trước buổi học đầu tiên của cấp độ/ tín chỉ/ khóa học đó. Tuy nhiên, nếu học viên thuộc diện khó khăn có thể làm đơn xét duyệt để nhà trường cân nhắc và có thể chia nhỏ học phí theo từng tháng để đóng.

Học phí được đóng vào thời gian nào? Trước hay sau khi khóa học diễn ra

Học viên đóng trọn 1 lần trước khi chính thức vào học buổi đầu tiên của khóa học đó/ cấp độ đầu tiên của khóa học đó.

Nếu như không học thì học phí có được rút lại hay không?

Học phí đã đóng thì sẽ không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào. Nếu HV có kế hoạch cá nhân có thể xin bảo lưu trong vòng 6 tháng, và đóng phí bảo lưu là 1.000.000đ.

Học phí được thanh toán bằng các hình thức như thế nào?

Học phí có thể thanh toán trực tiếp/ cà thẻ khi học viên đến trường hoặc chuyển khoản vào số TK của nhà trường. – Số TK của nhà trường: 060033815126, Công ty cổ phần Hướng Nghiệp Á Âu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank, phòng giao dịch Bình Hòa, TPHCM.

Học phí bao gồm những gì? Đi học có tốn chi phí gì nữa hay không?

Thay nội dung này giúp Phương nha: Học phí các bạn đóng là trọn gói, bao gồm giáo trình, đồng phục, tất cả các chi phí về dụng cụ, nguyên vật liệu thực hành trong suốt quá trình học và lệ phí thi – cấp Chứng chỉ.

Thi lại có cần đóng học phí hay không

Nếu thi lại, mức phí áp dụng sẽ là:

  • Thi lý thuyết: 50.000 VNĐ
  • Thi thực hành: 200.000 VNĐ

V. Nhóm những câu hỏi khác

Bộ đội xuất ngũ có được miễn học phí hay không

Nếu học viên là bộ đội xuất ngũ, có giấy giới thiệu đi học nghề của đơn vị nhập ngũ sẽ được giảm 5% trên Cấp độ/tín chỉ đầu tiên của khóa mà bạn đăng ký học.

Trường có kí túc xá hay không? Chi phí như thế nào

Trường có hỗ trợ ký túc xá cho các bạn học viên ở xa với mức giá dao động từ 700.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ tùy theo số lượng các bạn ở trong 1 phòng. – Số lượng người trong phòng: từ 6 đến 10 người.

Trường có chính sách hỗ trợ học phí cho học viên không?

Trường sẽ có chính sách hỗ trợ cho học học viên:

  • Vay không thế chấp
  • Trả góp lãi suất 0%

Điểm: 4.68 (31 bình chọn)

ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG CHEFJOB.VN

ĐẦU BẾP - BẾP BÁNH - PHA CHẾ - PHỤC VỤ - BUỒNG PHÒNG

LỄ TÂN - QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Hotline: 1900 2175 - Web: www.chefjob.vn

SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên bán sỉ lẻ Nguyên liệu - Dụng cụ - Máy móc

TRÀ SỮA - CAFÉ - QUÁN ĂN - QUÁN KEM - KINH DOANH BÁNH

Hotline: 028 7300 1770 - Web: www.dvpmarket.com