Bếp Trưởng Điều Hành

Bếp trưởng Điều hành là vị trí công việc mà hầu như ai theo đuổi nghề bếp chuyên nghiệp cũng lấy làm mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng rất nhiều nhân sự nghề bếp có thâm niên vuột mất cơ hội thăng tiến lên Bếp trưởng Điều hành, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, chế độ đãi ngộ và cả môi trường làm việc… chỉ vì thiếu kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bếp, điều hành mô hình kinh doanh ẩm thực.

31,500,000 35,000,000 

Chọn lại