Trương Kim Tân – Quản lý Chanchamayo Coffee

Tốt nghiệp tại Hướng Nghiệp Á Âu, Trương Kim Tân được nhận vào làm việc trong một nhà hàng ngay tại thành phố. Một thời gian sau, anh tiếp tục chuyển hướng để đến với Chanchamayo Coffee và nhanh chóng trở thành Quản lý ở tuổi 26
Xem tiếp...