Khởi Sự Kinh Doanh Spa

Là khoá học “bước đệm” cho những ai ấp ủ dự định mở spa, Khởi Sự Kinh Doanh Spa đem đến cho bạn những hiểu biết quan trọng về xây dựng kế hoạch tài chính, ý tưởng thiết kế không gian spa, lên kế hoạch khai trương thành công, kỹ năng quản lý nhân sự…

20,000,000 

Chọn lại