Học Theo Combo – Tha Hồ Nhận Ưu Đãi

Nhằm mang đến kiến thức toàn diện và tiết kiệm chi phí cho học viên, Hướng Nghiệp Á Âu dành nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đăng ký học theo combo. Theo đó, học viên sẽ được hưởng mức giảm học phí từ 400.000đ đến 3.000.000đ ở các chương trình học bếp nóng và kỹ năng nghề bếp.

ưu đãi khóa học combo

Nhiều combo khuyến mãi ở các khóa học khác nhau

Kiến thức và kỹ năng nghề chính là điều kiện tiên quyết để các bạn có thể khẳng định năng lực, chinh phục được nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Hiểu được điều này, HNAAu đã không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng nhiều chương trình học mang tính ứng dụng cao nhằm giúp học viên hoàn thiện tay nghề. Bên cạnh các chương trình đào tạo nghề bếp chuyên nghiệp, những khóa học kỹ năng như cắt tỉa, Anh văn sẽ là cơ hội để học viên mở rộng kiến thức, dễ dàng thích nghi hơn trong quá trình làm việc thực tiễn. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên, HNAAu sẽ có mức ưu đãi đặc biệt khi đăng ký học theo combo ở các khóa học.

Khi đăng ký các chương trình Nghiệp Vụ Bếp Trưởng, Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Việt, Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Hoa, Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Âu, Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Á, Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Nhật, Nghiệp Vụ Bếp Chay, Nghiệp Vụ Bếp Quốc Tế cùng với chương trình học kỹ năng cắt tỉa, Anh văn bếp, học viên sẽ nhận ngay ưu đãi như sau:

Khóa Nghiệp vụ Bếp trưởng, Nghiệp vụ Bếp trưởng Bếp Việt, Nghiệp vụ Bếp trưởng Bếp Âu, Nghiệp Vụ Bếp Trưởng Bếp Hoa

Chương trình + Chuyên đề Mức giảm (%)
Bếp Chính 1 + Anh văn Bếp CB 2
Bếp Chính 1 + Anh văn Bếp NC 2
Bếp Chính 1 + Cắt tỉa CB/NC 2
Bếp Chính 1 + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 3
Bếp Chính 1 + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 3
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB 2
Bếp Chính + Anh văn Bếp NC 2
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 3
Bếp Chính + Cắt tỉa CB/NC 2
Bếp Chính + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 3
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa CB/NC 2
Bếp Chính + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa CB/NC 2
Bếp Chính + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa (CB & NC) 3
Bếp Chính + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa (CB & NC) 3
Bếp Chính + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa (CB & NC) 4
NV quản lý + Anh văn Bếp CB 3
NV quản lý + Anh văn Bếp NC 3
NV quản lý + Cắt tỉa CB/NC 3
NV quản lý + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 3
NV quản lý + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 3
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 4
Bếp Trưởng + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa (CB & NC) 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa (CB & NC) 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa (CB & NC) 4

Khóa Nghiệp Vụ Bếp Quốc Tế

Chương trình + Chuyên đề Mức giảm (%)
Bếp Quốc Tế (phí lần 1) + Anh văn Bếp CB 1
Bếp Quốc Tế (phí lần 1) + Anh văn Bếp NC 1
Bếp Quốc Tế (phí lần 1) + Cắt tỉa CB/NC 1
Bếp Quốc Tế (phí lần 1) + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 2
Bếp Quốc Tế (phí lần 1) + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 2
Bếp Quốc Tế (phí lần 2) + Anh văn Bếp CB 2
Bếp Quốc Tế (phí lần 2) + Anh văn Bếp NC 2
Bếp Quốc Tế (phí lần 2) + Cắt tỉa CB/NC 2
Bếp Quốc Tế (phí lần 2) + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 3
Bếp Quốc Tế (phí lần 2) + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 3
Bếp Quốc Tế (phí lần 3) + Anh văn Bếp CB 2
Bếp Quốc Tế (phí lần 3) + Anh văn Bếp NC 2
Bếp Quốc Tế (phí lần 3) + Cắt tỉa CB/NC 3
Bếp Quốc Tế (phí lần 3) + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 4
Bếp Quốc Tế (phí lần 3) + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 3
Bếp Quốc Tế + Anh văn Bếp CB 3
Bếp Quốc Tế + Anh văn Bếp NC 3
Bếp Quốc Tế + Cắt tỉa CB/NC 3
Bếp Quốc Tế + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 4
Bếp Quốc Tế + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 4

Khóa Nghiệp vụ Bếp trưởng Bếp Á, Nghiệp vụ Bếp trưởng Bếp Nhật

CHƯƠNG TRÌNH + CHUYÊN ĐỀ MỨC GIẢM (%)
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB 2
Bếp Chính + Anh văn Bếp NC 2
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 3
Bếp Chính + Cắt tỉa CB/NC 2
Bếp Chính + Cắt tỉa cơ bản + Cắt tỉa Nâng cao 4
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa CB/NC 3
Bếp Chính + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Chính + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Chính + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa (CB & NC) 4
Bếp Chính + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa (CB & NC) 4
Bếp Chính + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa (CB & NC) 4
NV quản lý + Anh văn Bếp CB 3
NV quản lý + Anh văn Bếp NC 3
NV quản lý + Cắt tỉa CB/NC 3
NV quản lý + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 3
NV quản lý + Cắt tỉa CB + Cắt tỉa NC 3
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 4
Bếp Trưởng + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Cắt tỉa cơ bản + Cắt tỉa Nâng cao 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa CB/NC 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa (CB & NC) 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa (CB & NC) 4
Bếp Trưởng + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa (CB & NC) 4

Khóa Nghiệp vụ Bếp Chay

CHƯƠNG TRÌNH + CHUYÊN ĐỀ MỨC GIẢM (%)
Nghiệp vụ Bếp Chay + Anh văn Bếp CB 3
Nghiệp vụ Bếp Chay + Anh văn Bếp NC 3
Nghiệp vụ Bếp Chay + Anh văn Bếp CB + Anh văn Bếp NC 4
Nghiệp vụ Bếp Chay + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa CB/NC 3
Nghiệp vụ Bếp Chay + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa CB/NC 3
NV Bếp Chay + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa CB/NC 4
NV Bếp Chay + Anh văn Bếp CB + Cắt tỉa (CB & NC) 4
NV Bếp Chay + Anh văn Bếp NC + Cắt tỉa (CB & NC) 4
NV Bếp Chay + Anh văn Bếp (CB & NC) + Cắt tỉa (CB & NC) 4

Combo đặc biệt

Khi học viên đăng ký & đóng học phí cùng lúc một lần các combo sau sẽ được giảm ngay 5%/ Tổng học phí thực của các khóa học:

1; >= 2 khóa học Bếp Nóng;

2; Bếp Nóng + Khởi sự kinh doanh Nhà hàng – Cafe;

3; Bếp Nóng + Pha chế;

4; Bếp Nóng + Bếp Bánh;

5; Bếp Nóng + Nhà hàng – Khách sạn;

6; Bếp Nóng+ Anh Văn Nhà hàng – Khách sạn

7; Bếp Nóng + Lớp yêu cầu

8; Bếp Nóng + Làm Kem

9; Bếp Nóng + Khóa học bất kỳ + Chuyên đề/ Module bất kỳ

10; Bếp Nóng+ Digital Marketing

11; Bếp Nóng + Chăm sóc sắc đẹp

12; Bếp Nóng + CET

Lưu ý: Áp dụng cho cả trường hợp học viên đóng học phí theo đợt hoặc trọn khóa. Nếu học viên đóng theo đợt chỉ áp dụng chương trình khuyến mãi ở lần đóng mà có mua combo.

Anh văn và cắt tỉa – 2 kỹ năng quan trọng của đầu bếp

Bên cạnh chế biến món ăn đúng cấu trúc, chuẩn vị, việc trang trí đẹp mắt cũng hết sức quan trọng. Cắt tỉa rau củ quả trang trí món ăn đã và đang trở thành kỹ năng không thể thiếu của đầu bếp chuyên nghiệp. Trang trí bằng các mô hình cắt tỉa còn giúp nâng tầm món ăn lên một đẳng cấp khác. Đồng thời, kỹ năng cắt tỉa còn giúp đầu bếp hoàn thiện tay nghề, chinh phục những cấp bậc cao hơn trong lộ trình nghề bếp.

cắt tỉa kỹ năng cần thiết

Cắt tỉa – kỹ năng cần thiết với mọi đầu bếp chuyên nghiệp

Anh văn có lẽ là kỹ năng cần thiết để các đầu bếp trẻ tìm kiếm công việc ở môi trường đẳng cấp quốc tế. Lưu loát tiếng Anh nghề bếp, bạn hoàn toàn có thể tự tin ứng tuyển vào các nhà hàng, khách sạn lớn với môi trường làm việc tốt cùng nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Ngoài ra, anh văn sẽ là cách để bạn tiếp cận dễ dàng hơn với tài liệu nước ngoài, nâng cao kiến thức ẩm thực.

cơ hội việc làm ở môi trường quốc tế

Anh văn chính là kỹ năng giúp bạn có được những cơ hội việc làm ở môi trường quốc tế

Anh văn và cắt tỉa là 2 kỹ năng quan trọng của một đầu bếp chuyên nghiệp. Chính vì vậy, HNAAu dành ưu đãi khi bạn đăng ký các chương trình học khác cùng với 2 kỹ năng này sẽ được hưởng mức giá đặc biệt.

Để biết thêm thông tin chi về chương trình 105 combo khuyến mãi cùng 1 combo đặc biệt, bạn có thể điền vào form bên dưới hoặc liên hệ đến tổng đài 1800 6148 (miễn phí cước gọi) để được tư vấn chi tiết hơn nhé!

Điểm: 4.9 (50 bình chọn)

Tác giả: Quản Trị Viên

Cập nhật các thông tin lịch học lịch thi, hoạt động, sự kiện, văn hóa ẩm thực, tin tức nghề mới nhất của Trường Dạy Nghề Hướng Nghiệp Á Âu.

Bài viết liên quan

ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG CHEFJOB.VN

ĐẦU BẾP - BẾP BÁNH - PHA CHẾ - PHỤC VỤ - BUỒNG PHÒNG

LỄ TÂN - QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Hotline: 1900 2175 - Web: www.chefjob.vn

SIÊU THỊ ĐVP MARKET

Chuyên bán sỉ lẻ Nguyên liệu - Dụng cụ - Máy móc

TRÀ SỮA - CAFÉ - QUÁN ĂN - QUÁN KEM - KINH DOANH BÁNH

Hotline: 028 7300 1770 - Web: www.dvpmarket.com

Ý kiến của bạn