Chuyên Đề Nhân Bánh Mì (Bò Xốt Phi Lê – Bò Nướng)

Hãy cùng tham gia lớp Chuyên đề nhân bánh mì tại Hướng Nghiệp Á Âu (HNAAu) để bổ sung 2 loại nhân mới là Bò xốt phi lê – Bò nướng và đa dạng thực đơn cho khách hàng, mang về những khoản thu nhập hấp dẫn.

1,000,000