Mì Quảng Miền Trung

Có thể nói, văn hóa ẩm thực Việt ghi điểm với bạn bè Thế giới vì sự đặc sắc của ẩm thực theo từng vùng miền khác nhau.

1,000,000