Chuyên Đề Cốt Các Dòng Lẩu Việt Nam

Học viên sẽ có được công thức, bí quyết chế biến các loại cốt lẩu để hoàn chỉnh hương vị cho món lẩu phục vụ bữa ăn hằng ngày hay mở quán kinh doanh.

3,000,000