Chuyên Đề Sáng Tạo Hình Ảnh Quảng Cáo Đơn Giản

Chuyên đề trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản về thiết kế visual content trong marketing, biết cách sáng tạo hình ảnh phù hợp với yêu cầu từ Facebook, các công cụ hỗ trợ xây dựng visual content…

199,000