Photoshop – Illustrator

Làm chủ kỹ năng thiết kế bằng Adobe Photoshop và Adobe Illustrator mở ra cho bạn rất nhiều cơ hội trong học tập, công việc. Tiềm năng của lĩnh vực này là vô hạn khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp/ cá nhân chú ý đến xây dựng hình ảnh, thương hiệu, truyền thông sản phẩm một cách trực quan…

5,900,000