Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Quốc Tế

Bạn yêu thích ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn, mong muốn có cơ hội du học để tiếp xúc với nền giáo dục tân tiến trên thế giới nhưng lại chưa đủ điều kiện tài chính, cũng như lo ngại về thủ tục pháp lý, khác biệt văn hóa hay bất đồng ngôn ngữ? Với khóa Quản Trị Nhà Hàng – Khách Sạn Quốc Tế tại Hướng Nghiệp Á Âu, bạn sẽ không còn phải trăn trở vì những vấn đề trên nữa.

86,000,000