Hướng Nghiệp Á Âu

Khoá Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu – Data System

Nắm quy trình kiến trúc kho dữ liệu, quản lý hệ thống dữ liệu…, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng hạ tầng lưu trữ kiên cố, bảo mật cao, thuận tiện khai thác.

Đăng Ký Học

image
image
image
image
image
image

Khóa Học Data System – Đào Tạo Ngành Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Ngắn Hạn Cho Người Mới Bắt Đầu

khóa học data system

Ngày nay, dữ liệu gần như là tiền, là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu ẩn chứa lượng thông tin khổng lồ và hữu ích về nội bộ, khách hàng…, không chỉ cần được lưu trữ một cách bảo mật, mà còn cần dễ dàng truy xuất để phục vụ cho việc ra quyết định, kế hoạch của toàn doanh nghiệp.

Mất dữ liệu có thể trở thành thảm hoạ của công ty. Bảo mật lỏng lẻo, nhân viên khó tìm kiếm và truy xuất thông tin… đều là rào cản lớn khiến doanh nghiệp, tổ chức không thể phát huy tối đa nội lực sẵn có, doanh thu và lợi nhuận bị trì trệ.

Thấu hiểu thực tế này, Học Viện Công Nghệ Thông Tin – Hướng Nghiệp Á Âu thiết kế khoá học Data System dành cho những ai quan tâm và muốn phát triển trong mảng quản trị dữ liệu, trang bị kiến thức về thiết kế, triển khai, bảo mật và tối ưu hoá cơ sở dữ liệu, giúp doanh nghiệp tận dụng triệt để giá trị của dữ liệu, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh…

Ai Nên Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu?

  • Sinh viên IT muốn trang bị kiến thức về phân tích và quản trị dữ liệu.
  • Dân ngành có nền tảng về phân tích dữ liệu, lập trình… muốn mở rộng kỹ năng sang lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, bảo mật và quản lý dữ liệu.
  • Quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp tìm hiểu về phân tích, quản trị dữ liệu để lên chiến lược kinh doanh hiệu quả.
  • Doanh nghiệp triển khai các dự án chuyển đổi số, cần hệ thống dữ liệu hiệu quả, độ bảo mật cao (ví dụ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, bán lẻ, thương mại điện tử, AI, machine learning, big data…).
  • Người muốn chuyển đổi nghề nghiệp sang lĩnh vực quản trị dữ liệu.

Ưu Điểm Khóa Học

Lộ trình học tinh gọn, chú trọng tính thực tiễn, kiến thức đáp ứng yêu cầu công việc thực tế.

Giảng viên là chuyên gia trong lĩnh vực dữ liệu, có kinh nghiệm làm việc lâu năm với nhiều doanh nghiệp, dự án và ngành hàng khác nhau.

Tích luỹ kinh nghiệm thực chiến ngay tại lớp với các bài tập thực hành, dự án thực tế…

Biết sử dụng công cụ quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu lớn: SQL, NoSQL, Hadoop, Spark, Kafka…

Thiết kế và triển khai kho dữ liệu (Data Warehousing), tối ưu hoá truy vấn…

Trang bị kiến thức về công nghệ lưu trữ dữ liệu đám mây trong quản trị dữ liệu: AWS, Google Cloud, Azure…

Xử lý và phân tích dữ liệu với Python, thiết kế quy trình ETL, tự động hóa pipeline…

Nắm phương pháp trực quan hoá dữ liệu bằng Power BI.

Mượn phòng thực hành miễn phí trong quá trình học.

Cam kết giới thiệu việc làm tại doanh nghiệp sau tốt nghiệp.

Thời Gian Đào Tạo Và Học Phí

HỌC PHÍ HỌC TRỰC TIẾP

28.000.000đ

Thời lượng: 78 buổi

HỌC PHÍ HỌC TRỰC TUYẾN

26.000.000đ

Thời lượng: 78 buổi

Áp dụng cho đối tượng HV mới

CHƯƠNG TRÌNH THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ
DATA SYSTEM 78 buổi Trực tiếp 28 triệu đồng
Trực tuyến 26 triệu đồng

Áp dụng cho đối tượng HV đã hoàn thành các chương trình khác có liên quan tại HNAAu

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TƯỢNG SỐ BUỔI BỔ SUNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ
DATA SYSTEM Đã học Data Visualization 72 buổi Trực tiếp 24.5 triệu đồng
Trực tuyến 22.5 triệu đồng
Đã học Data Analyst 41 buổi Trực tiếp 13.5 triệu đồng
Trực tuyến 12.5 triệu đồng

Chương Trình Đào Tạo

STT HỌC PHẦN BÀI HỌC HÌNH THỨC
1 TỔNG QUAN VÀ KỸ NĂNG MỀM Tổng quan và định hướng ngành Data Lý thuyết
2 Kỹ năng giao tiếp Lý thuyết
3 Kỹ năng làm việc nhóm Lý thuyết
4 Kỹ năng thuyết trình ấn tượng Lý thuyết
5 NGÔN NGỮ PYTHON CƠ BẢN Tổng quan về Python Thực hành
6 Biến và các kiểu dữ liệu Thực hành
7 Các kiểu dữ liệu trong Python Thực hành
8 Toán tử trong Python Thực hành
9 Các câu lệnh cơ bản trong Python Thực hành
10 Các hàm cơ bản trong Python Thực hành
11 Lập trình hướng đối tượng trong Python Thực hành
12 Module và Package trong Python Thực hành
13 Xử lý lỗi và ngoại lệ trong Python Thực hành
14 Xử lý dữ liệu số với Numpy Thực hành
15 Xử lý dữ liệu với Pandas Thực hành
16 Thực hành tổng hợp Thực hành
17 TIỀN XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PYTHON Quy trình phân tích dữ liệu (Data Analysis) Thực hành
18 Quy trình tiền xử lý dữ liệu (Data Pre-processing) Thực hành
19 Phân tích khám phá dữ liệu (EDA) Thực hành
20 Kỹ thuật làm sạch dữ liệu (Data Cleaning) Thực hành
21 Trình bày dữ liệu nâng cao với Python visualization Thực hành
22 Khai thác dữ liệu web sử dụng Python API Thực hành
23 Thực hành tổng hợp Thực hành
24 Ôn tập Thực hành
25 Kiểm tra kết thúc học phần Python Thực hành
26 DATA MODEL – THIẾT KẾ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP Thiết kế mô hình dữ liệu trong doanh nghiệp Thực hành
27 Thiết kế mô hình thực thể liên kết (ERD) & mô hình mô tả tiến trình Thực hành
28 Chuyển mô hình thực thể liên kết ERD thành thiết kế mức logic Thực hành
29 Chuyển thiết kế mức logic thành thiết kế mức vật lý (mức bảng, cột trong CSDL) Thực hành
30 Chuẩn hóa CSDL Thực hành
31 Thực hành tổng hợp Thực hành
32 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ SQL/NoSQL Tổng quan về cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) Thực hành
33 Mệnh đề truy vấn trong SQL (Buổi 1) Thực hành
34 Mệnh đề truy vấn trong SQL (Buổi 2) Thực hành
35 Các hàm và toán tử trong SQL Thực hành
36 Kết hợp dữ liệu với Join và Union Thực hành
37 SubQuery – CET – VIEW trong SQL Thực hành
38 Window function và Unpivot table trong SQL Thực hành
39 Truy cập cơ sở dữ liệu với Python Thực hành
40 Tổng quan về NoSQL Database Thực hành
41 Mongo Database (Buổi 1) Thực hành
42 Mongo Database (Buổi 2) Thực hành
43 Apache Cassandra (Buổi 1) Thực hành
44 Apache Cassandra (Buổi 2) Thực hành
45 Thực hành tổng hợp Thực hành
46 DATA WAREHOUSE – XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU Tổng quan về Data Warehouse và Data Lake Thực hành
47 SQL Server Integration Services (SSIS) (Buổi 1) Thực hành
48 SQL Server Integration Services (SSIS) (Buổi 2) Thực hành
49 Xây dựng Data Pipelines với Airflow (Buổi 1) Thực hành
50 Xây dựng Data Pipelines với Airflow (Buổi 2) Thực hành
51 Xây dựng  Streaming Pipelines với Kafka (Buổi 1) Thực hành
52 Xây dựng  Streaming Pipelines với Kafka (Buổi 2) Thực hành
53 Thực hành tổng hợp Thực hành
54 TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI Tổng quan về Power BI Thực hành
55 Thực hành vẽ dashboard trên Power BI (Buổi 1) Thực hành
56 Thực hành vẽ dashboard trên Power BI (Buổi 2) Thực hành
57 Ôn tập Thực hành
58 Kiểm tra kết thúc học phần SQL Thực hành
59 BIG DATA WITH SPARK – DỮ LIỆU LỚN VỚI SPARK Tổng quan về Big data – Dữ liệu lớn Lý thuyết
60 Truy xuất các nguồn dữ liệu với Hadoop Thực hành
61 Tổng quan về Apache Spark Thực hành
62 Spark SQL và DataFrames Thực hành
63 Spark MLLib – Lập mô hình BigData với Spark Thực hành
64 Spark GraphX Thực hành
65 Thực hành tổng hợp Thực hành
66 KHO DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY Giới thiệu tổng quan về AWS và IAM AWS Lý thuyết
67 Amazon Simple Storage Service (S3) (Buổi 1) Thực hành
68 Amazon Simple Storage Service (S3) (Buổi 2) Thực hành
69 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (Buổi 1) Thực hành
70 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (Buổi 2) Thực hành
71 Databases và RDS trong AWS Thực hành
72 Quản trị hệ thống Redshift, DynamoDB, DocumentDB Thực hành
73 Đồng bộ dữ liệu từ nhiều hệ thống với AWS (AWS DMS) Thực hành
74 ETL, Orchestration services: EMR, Glue, Stepfunction Thực hành
75 Bảo mật dữ liệu trên AWS Thực hành
76 Thực hành tổng hợp Thực hành
77 ÔN TẬP VÀ THI Ôn tập Thực hành
78 Thi kết thúc khóa học Thực hành

Hình Ảnh Lớp Học Thực Tế

phòng học quản trị cơ sở dữ liệu
không gian lớp học data system
học viên lớp quản trị cơ sở dữ liệu
học viên lớp data system
học quản trị cơ sở dữ liệu
giảng viên lớp quản trị cơ sở dữ liệu
giảng viên lớp data system
đào tạo ngành data system
phòng học quản trị cơ sở dữ liệu
không gian lớp học data system
học viên lớp quản trị cơ sở dữ liệu
học viên lớp data system
học quản trị cơ sở dữ liệu
giảng viên lớp quản trị cơ sở dữ liệu
giảng viên lớp data system
đào tạo ngành data system

Bằng Cấp – Chứng Chỉ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN VĂN BẰNG TÊN CHỨNG CHỈ/
GXN TIẾNG VIỆT
TÊN CHỨNG CHỈ/
GXN TIẾNG ANH
DATA SYSTEM Toàn khóa Tổng cục Chuyên viên Quản trị dữ liệu Data System Specialist

Lịch Học

STT Ngày Học Sáng Chiều Tối
1 Thứ 2 – 4 – 6 08h30 – 11h30 13h30 – 16h30 18h00 – 21h00
2 Thứ 3 – 5 – 7

Học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Ở Đâu?

Khóa học Data System đang được chiêu sinh tại 17+ chi nhánh của Hướng Nghiệp Á Âu như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương…, đồng thời có hình thức học trực tuyến cho người ở xa, không thuận tiện di chuyển.

Thông tin chi tiết chi nhánh tại đây.

Điểm: 4.8 (46 bình chọn)