Tác giả: Trình Nguyễn

Tôi là Marketer, Phó Giám Đốc Marketing tại Hướng Nghiệp Á Âu. Người sáng lập FOOGLESEO, công ty chuyên đào tạo Digital Marketing, SEO, Local SEO, SMO.